Запрошуємо на VІІІ Всеукраїнський науковий форум "Чорноволівські читання"

Запрошуємо Вас взяти участь у Чорноволівських читаннях, які відбудуться 20 квітня 2024 р. в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану.

Широкомасштабне російське вторгнення завадило провести заплановані читання 27 березня 2022 р. В цьому році відновлюємо проведення щорічних Читань.
Читання започатковані в честь визначного українського мислителя, громадсько-політичного й державного діяча Вячеслава Чорновола. Його ідеї часто цитуються, нерідко й високими державними урядовцями та політиками. Висловлене ним стосовно різних сфер суспільного життя та державотворення не втратило своєї актуальності і до нині та потребує практичного впровадження.

Чорноволівські читання є своєрідною платформою, де обговорюються різноманітні теми історичного минулого та сьогодення. Експертами виступають відомі науковці, політики, дипломати, журналісти, представники громадськості.

Читання сприяють налагодженню зв'язків між дослідниками, формуванню певної наукової спільноти, що займається вивченням постаті В. Чорновола, визвольної боротьби 1960 – початку 1990-х років, розвитку української націонал-демократії та утвердженні і захисту Української державності.

Чорноволівські читання набувають ролі своєрідного комунікативного майданчика між експертним середовищем та суспільством. На Читаннях відбувається обмін думками щодо існуючих викликів, які постають перед українським суспільством. Здійснюється генерування ідей, виробляється бачення формування перспектив розвитку українського національного державотворення та становлення громадянського суспільства.

В цьому році головною темою Читань є питання національної єдності та непроговорена попередня запланована тема щодо самвидавної та позацензурної преси.
Усі доповіді буде видано в збірнику матеріалів.

Тематика Читань:

  • Грані постаті Вячеслава Чорновола.
  •  Перспективи українського державотворення в ідейній спадщині В. Чорновола.
  •  Особистісний вимір боротьби за свободу та розвиток Української держави.
  •  Ідейні позиції та змаг українського руху спротиву 1960 – початку 1990-х рр.
  •  Український самвидав та неформальна преса.
  •  Ідеологічні засади та діяльність української націонал-демократії.
  •  Актуальні питання українського державотворення.

Витворений в результаті роботи науково-практичних форумів інтелектуальний продукт має суттєве значення для розвитку світоглядних орієнтирів і цінностей та національної консолідації української спільноти.