Місія та завдання Української коаліції пам'яті

Українська коаліція пам'яті об’єднала інституції складної історії та діалогу задля вирішення замовчуваних, заборонених чи болісних питань національної пам’яті.

Серед цілей коаліції:
– розроблення стратегії та платформи спільних дій у сфері національної пам’яті,
– розвиток та безпека музейних закладів і суспільних інституцій,
– захист національних інтересів через формування національної політики й культури пам’яті,
– збереження культурної спадщини,
– взаємопідтримка, обмін досвідом,
– формування та промоція місць сумління, пам’яті та складної історії. 

Українське об’єднання інституцій пам’яті тісно співпрацюватиме зі світовими партнерами, зокрема Міжнародною радою музеїв (ІКОМ), Платформою європейської пам’яті та сумління, Міжнародною коаліцією місць сумління та пам’яті (США).