Наукова діяльність

НМРГ прагне розвиватися як авторитетна науково-дослідна інституція передусім у галузі "майданознавства", тобто дослідження масових протестів у новітній історії України, а також музеології та пам’яткоохоронної справи. 

Сьогодні основними напрямами дослідної роботи в Музеї є такі:

• комплексні та спеціальні дослідження тем, пов’язаних із протестними рухами в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття, – Революцією Гідності, Помаранчевою революцією, Революцією на граніті, у тому числі вивчення їх у ширшому історичному та міжнародному контексті;
• дослідження фондової збірки Музею;
• музеологічні студії; 
• пам’яткоохоронні дослідження.

Відкритість і готовність Музею слугувати платформою для дискусій, у тому числі наукових, дає змогу закладу не лише використовувати у своїй діяльності результати власних досліджень і репрезентувати їх ширшому загалові, а й співпрацювати з дослідниками інших наукових установ України та світу, незалежними дослідниками. Завдяки цьому Музей відстежує сучасні тренди у профільних дисциплінах і певною мірою дає поштовх до формування нових.