Вакансії

Шукаємо мотивованих енергійних професіоналів!

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності
оголошує пошук кандидатів на заміщення вакантних посад 


Вакансія: фахівець І категорії з публічних закупівель

Фахівець з публічних закупівель є уповноваженою особою Замовника для здійснення спрощених закупівель, а після розформування тендерного комітету наприкінці 2021 року – конкурентних процедур закупівель. 

Посадовий оклад: 17019 грн. – 9 тарифний розряд, можлива премія.

Вимоги:
- Повна вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) спеціаліст або магістр у галузях знань Право, Фінанси, Економіка, Менеджмент. Профільний досвід роботи – не менше року.
- Фахівець із публічних закупівель повинен знати чинне законодавство у сфері публічних закупівель, нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування установи, державну та міжнародну системи класифікації товарів, послуг та робіт, категорії та види стандартів, істотні умови й особливості укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, порядок укладання й оформлення господарських договорів, правила та норми охорони праці, знання функціоналу, структури та принципів роботи електронної системи закупівель / електронних майданчиків. 
- Працівник повинен знати основні положення таких законодавчих актів: Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Закон України "Про публічні закупівлі", Закон України "Про захист економічної конкуренції", Закон України "Про Антимонопольний комітет України", Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

Сертифікат про проходження спеціалізованого навчального курсу з публічних закупівель буде перевагою.

Посадові обов'язки та завдання:
Виконання обов’язків і функцій фахівця І категорії з публічних закупівель на здійснення закупівель відбувається в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", в межах покладених на працівника обов’язків, а саме: 
•    Планування закупівель:
-    Збирання, агрегування потреби Музею у товарах, роботах і послугах.
-    Участь у визначенні обґрунтованої очікуваної вартості разом з ініціаторами закупівель, посадовими особами Музею.
-    Складання та затвердження річного плану закупівель, здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення.

•    Організація та проведення закупівель:
-    Підготовка відповідних документів щодо проведення закупівель, у тому числі оголошення про проведення спрощеної закупівлі, тендерної документації.
-    Проведення закупівельних процедур / спрощених закупівель в електронній системі публічних закупівель відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі".
-    Забезпечення оприлюднення, розміщення, за необхідності внесення змін, інформації, звітів та інших документів в електронній системі закупівель;
-    Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель.
•    Здійснення інших дій, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі".
•    Участь у договірній роботі;
•    Представлення інтересів замовника з питань, пов’язаних зі здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ.


Вакансія: головний зберігач фондів

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею. Стаж музейної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; нормативні та керівні матеріали з питань музейної роботи; порядок обліку та зберігання музейних фондів; технологію реставрації експонатів; основи музеєзнавства; обладнання фондосховищ; передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Завдання й обов'язки. Забезпечує цілісність і недоторканість музейних цінностей, що знаходяться в експозиції музею та фондосховищі. Організовує суворий облік фондів музею. На основі чинних нормативних документів здійснює керівництво роботою з обліку, зберігання, консервації і реставрації музейних цінностей. Організовує роботу з виявлення музейних предметів, що потребують реставрації, а також проведення заходів, що забезпечують збереження фондів. Розробляє заходи, що спрямовані на поліпшення зберігання і обліку музейних фондів, удосконалення реставраційних робіт. Організовує планування роботи зі збереження, розроблення графіків проведення реставраційних робіт, своєчасне складання заявок на необхідні матеріали та обладнання. Розробляє правила та інструкції, що визначають порядок організації обліку, охорони й зберігання фондів, видачі музейних експонатів для експозицій, виставок згідно з запитами установ і організацій, а також роботу відвідувачів у фондосховищі. Готує до публікації каталоги колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації. Веде науково-дослідну роботу, виступає з лекціями і доповідями на нарадах, конференціях і семінарах музейних працівників, проводить консультації. Контролює дотримання працівниками музейних інструкцій, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Організовує облік і встановлену звітність. Є головою реставраційної ради.  


Загальні вимоги до кандидатів 

• людина культурна і ввічлива; 
• вільне володіння державною мовою;
• комунікативні навички. 

Пошуковцям треба заповнити анкету.

Довідки можна отримати за адресою maidanmuseum@gmail.com