Вакансії

Шукаємо мотивованих енергійних професіоналів!

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності
оголошує пошук кандидатів на заміщення вакантної посади: 


Вакансія: головний зберігач фондів

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею. Стаж музейної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. 

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; нормативні та керівні матеріали з питань музейної роботи; порядок обліку та зберігання музейних фондів; технологію реставрації експонатів; основи музеєзнавства; обладнання фондосховищ; передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Завдання та обов'язки. Забезпечує цілісність і недоторканість музейних цінностей, що знаходяться в експозиції музею та фондосховищі. Організовує суворий облік фондів музею. На основі чинних нормативних документів здійснює керівництво роботою з обліку, зберігання, консервації і реставрації музейних цінностей. Організовує роботу з виявлення музейних предметів, що потребують реставрації, а також проведення заходів, що забезпечують збереження фондів. Розробляє заходи, що спрямовані на поліпшення зберігання і обліку музейних фондів, удосконалення реставраційних робіт. Організовує планування роботи зі збереження, розроблення графіків проведення реставраційних робіт, своєчасне складання заявок на необхідні матеріали та обладнання. Розробляє правила та інструкції, що визначають порядок організації обліку, охорони й зберігання фондів, видачі музейних експонатів для експозицій, виставок згідно з запитами установ і організацій, а також роботу відвідувачів у фондосховищі. Готує до публікації каталоги колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації. Веде науково-дослідну роботу, виступає з лекціями і доповідями на нарадах, конференціях і семінарах музейних працівників, проводить консультації. Контролює дотримання працівниками музейних інструкцій, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Організовує облік і встановлену звітність. Є головою реставраційної ради.  


Вакансія: фахівець І категорії з публічних закупівель (відповідно до назви в штатному розписі)

Посадовий оклад: 13453-9 тарифний розряд, можлива премія

Вимоги:

• повна вища юридична освіта (магістр, спеціаліст).
• сертифікат про проходження спеціалізованого навчального курсу з публічних закупівель.
• стаж роботи за професією "фахівець 1 категорії з публічних закупівель" не менше 6 місяців.

Повинен знати основні положення таких нормативних документів: 

 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України
 • Бюджетний кодекс України
 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України “Про публічні закупівлі”
 • Закон України “Про захист економічної конкуренції”
 • Закон України “Про Антимонопольний комітет України”
 • Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”
 • Інші нормативно-правові акти, постанови, положення, розпорядження, інструкції, накази, колективний договір, посадову інструкцію.
 • процедуру проведення тендерних закупівель, допорогових закупівель, прямих договорів (підготовка тендерної документації, протоколів тендерного комітету),
 • процедуру оприлюднення необхідної інформації та документів на веб-порталі Уповноваженого органу;
 • облікову політику, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації в Музеї;
 • порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат;
 • методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці;
 • методи і засоби проведення обчислювальних робіт;
 • організацію оперативного і статистичного обліку;
 • економіку, організацію виробництва, праці та управління;
 • основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці;
 • порядок проведення публічних закупівель та порядок застосування електронної системи PROZORRO.

Обов'язки: 

• Бере участь у плануванні потреб та видатків Музею, формуванні та затвердженні річного плану закупівель та додатку до річного плану закупівель. 
• Здійснює вибір процедури закупівлі і погоджує її з завідувачем сектору юридичної служби. 
• Супроводжує процедури закупівлі.Забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця.  
• Готує проєкти договорів і додатків до них, комунікує з учасниками закупівель). Веде облік укладених договорів.
• Забезпечує оприлюднення інформації та звітів щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. 
• Є членом тендерного комітету та виконує функції секретаря тендерного комітету. Готує проєкти протоколів тендерного комітету та тендерної документації для відповідної процедури закупівлі.  
• Представляє інтереси Музею з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів. Приймає участь у  розгляді скарг і судових справ. 
• Надає в установлені строки необхідні документи та відповідні пояснення за запитами. 
• Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель у відповідності з Номенклатурою справ Музею.  
• Дотримується норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель. 
• Здійснює інші дії, передбачені законодавством з питань публічних закупівель або розпорядчими рішеннями генерального директора Музею.  
• Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та проведення публічних закупівель та вносить пропозиції щодо їх впровадження в Музеї. 


Загальні вимоги до кандидатів 

• людина культурна і ввічлива; 
• вільне володіння державною мовою;
• комунікативні навички. 

Пошуковцям необхідно заповнити анкету.

Довідки можна отримати за е-адресою: maidanmuseum@gmail.com