Вакансії

 

Шукаємо мотивованих енергійних професіоналів!

 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності оголошує пошук кандидатів на заміщення вакантних посад:

 • Заступник генерального директора з наукової роботи

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі культури і музейній галузі за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. Науковий ступінь, наявність опублікованих наукових праць є перевагою.

Знання чинного законодавства в галузі культури, що регламентують музейну діяльність; порядок обміну і зберігання музейних фондів, форми та методи проведення науково-дослідної, експозиційно - виставочної роботи, методичної, реставраційної і видавничої роботи музею; передовий досвід роботи вітчизняних та світових музеїв.

Функціональні обов’язки. Організація та контроль роботи  науково-дослідницькою, науково-пошуковою діяльністю та фондовою роботою музею.

 • Головний зберігач фондів

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи не менше 3 років, з них не менше 2 років у фондах музею.

Знання чинного законодавства в галузі  культури;  нормативних і керівних матеріалів з питань музейної роботи; порядку обліку та зберігання музейних фондів; технологій реставрації експонатів; основ музеєзнавства; обладнання фондосховищ; знання передового досвіду вітчизняних і зарубіжних музеїв з питань обліку та збереження.

Функціональні обов’язки. Забезпечення  цілісності і недоторканності музейних цінностей, що знаходяться в експлуатації музею та фондосховищі. Організовує суворий облік фондів музею. Несе відповідальність згідно із чинним законодавством за збереження музейних фондів, переданих йому на матеріально-відповідальне зберігання за відповідною документацією. Веде дослідну роботу з вивчення музейних предметів і колекцій, забезпечує їх своєчасну наукову інвентаризацію. Веде облік і щорічно перевіряє наявність і стан збереження музейних предметів із фондів музею. Готує акти й описи на приймання та видачу музейних предметів із фондів музею. Бере участь у реставраційних оглядах. Веде облік і реєстрацію відвідувачів фондосховищ, стежить за дотриманням ними встановлених правил роботи з музейними предметами. Забезпечує правильне ведення і зберігання обліково-зберігальної документації. Здійснює комплектування систематичних колекцій. Вивчає музейні колекції, бере участь у підготовці наукових праць, каталогів, рекламних та інших видань музею.

 • Секретар адміністративний

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Досвід роботи на відповідній посаді не менше 2 років

Додаткові вимоги. Вільне володіння англійською мовою, навички роботи з офісними програмами Microsoft Office.

Функціональні обов’язки: виконання функцій, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності музею, ведення діловодства, виконання роботи з підготовки засідань і нарад, ведення і оформлення протоколів засідань і нарад, зустріч делегацій, відвідувачів музею, виконання розпоряджень Генерального директора музею.

 • Фахівець з публічних закупівель

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця з публічних закупівель II категорії: для магістра, спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Знання чинного законодавства в сфері публічних закупівель, особливостей підготовки та складання тендерної документації замовником закупівель, порядку проведення публічних закупівель та оприлюднення інформації про їх проведення.

Функціональні обов’язки. Складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»; аналіз виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»; моніторинг змін у законодавчому і нормативному забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в Україні; надання пропозицій щодо закупівель робіт і послуг; підготовка тендерної документації проведення закупівель робіт і послуг (ведення та складання протоколів, листування, тощо); оприлюднення інформації про закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу; надання роз’яснень щодо тендерної документації, внесення змін до неї та розміщення її в електронній системі закупівель; підготовка договорів за результатами публічних закупівель; оприлюднення річних планів закупівель та змін до нього шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

 • Реставратор всіх спеціальностей

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею.

Знання чинного законодавства в галузі культури; рішень, розпоряджень, наказів та інших керівних матеріалів з питань музейної роботи; технології реставрації музейних експонатів; досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі реставрації.

Функціональні обов’язки. Здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності.

 • Завідувач відділу розвитку та комунікацій

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи за фахом не менше 2 років.

Знання чинного законодавства в галузі культури, знання нормативних і керівних матеріалів з питань роботи та розвитку музеїв, ЗМІ, PR, новітніх досліджень, знання передового досвіду вітчизняних і зарубіжних музеїв з питань розвитку, маркетингу, роботі зі ЗМІ, PR, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Функціональні обов’язки. Організація діяльності щодо розвитку музею, маркетингу, PR музею, робота зі ЗМІ; координація зв’язків з громадськістю. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників музею. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації щодо музею. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади. Контактує з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій. Бере участь у підготовленні й випуску рекламно-інформаційних видань. Забезпечує координацію зв’язків з періодичними виданнями. Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств.

 • Фахівець із зв’язків із громадкістю та пресою

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр).

Знання законів, державних нормативно-правових актів, стандартів та методичних і нормативних матеріалів з питань, що стосуються зв’язків з громадськістю та пресою, роботи ЗМІ, PR.

Функціональні обов’язки. Здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок музею з громадськістю. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників музею. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації щодо музею. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади. Контактує з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій. Бере участь у підготовленні й випуску рекламно-інформаційних видань. Забезпечує координацію зв’язків з періодичними виданнями. Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших установ.

 • Завідувач виставково-експозиційним сектором

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи за фахом не менше 2 років.

Знання чинного законодавства в галузі культури, знання нормативних і керівних матеріалів з питань виставково-експозиційної роботи, новітніх досліджень, знання передового досвіду вітчизняних і зарубіжних музеїв з питань виставково-експозиційної роботи, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Функціональні обов’язки. Забезпечує організацію виставково-експозиційної роботи, охорону, облік і збереження експонатів, що експонуються на виставках. Розробляє наукові концепції та тематико-експозиційні плани виставок. Вносить пропозиції щодо організації виставкової діяльності. Забезпечує видання каталогів, буклетів виставок та іншу рекламну продукцію, пов'язану з проведенням виставок. Організовує і проводить екскурсії та лекції на виставці. Відповідає за науковий рівень та зміст виставок.

 • Молодший науковий співробітник меморіально-організаційного відділу

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), що відповідає профілю музею.

Знання чинного законодавства в галузі культури; нормативних і керівних матеріалів з питань музейної роботи, новітніх досліджень і методичної літератури в галузі музеєзнавства, профільних наук, передового досвіду вітчизняних і зарубіжних музеїв.

Функціональні обов’язки: Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею. У процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат. Вивчає наукову інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з досліджуваної тематики. Готує наукові публікації за темою дослідження. Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає лекції.


Загальні вимоги до всіх кандидатів:

 • вільне володіння державною мовою;
 • комунікативні навички.

Пошуковцям потрібно заповнити анкету.

Довідки за е-адресою: maidanmuseum@gmail.com

Довідки за адресою: maidanmuseum@gmail.com