Автобіографічний роман-концерт "Розрив" створений за всіма законами компілятивного жанру епохи постмодерну та сучасної української неогероїки. Він розповідає про життєві переживання, протистояння характерів, кохання чоловіка і жінки, любов до рідних дітей. Значна частина подій, описаних у розділі «Сувора українізація», відбувається у переломні для України часи 2013-2014 років. Події на Майдані є не фоном для цієї розповіді а невід’ємною частиною життя автора, який брав у них безпосередню участь.